Zakres pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych:

  • prawo cywilne i gospodarcze: sporządzanie projektów umów i ich opiniowanie z uwzględnieniem aspektów podatkowych, udział w negocjacjach z kontrahentami, doradztwo w zakresie właściwych form zabezpieczenia transakcji, analiza zasadności prowadzenia sporów sądowych,
  • prawo podatkowe: doradztwo w zakresie zasad opodatkowania transakcji, sporządzanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych, sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne Ministra Finansów, zastępstwo przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi,
  • prawo spółek handlowych: doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem aspektów podatkowych, rejestracja podmiotów w KRS, zmiany umów spółek i rejestracja w KRS, doradztwo w zakresie obsługi organów, postępowanie upadłościowe, przekształcenia spółek,
  • prawo pracy: wybór optymalnych form zatrudniania, sporządzanie projektów umów o prace i cywilnoprawnych, inne sprawy „kadrowe”, zastępstwo przed sądami pracy,
  • proces budowlany: sporządzanie i negacje umów o prace projektowe lub roboty budowlane, zastępstwo przed organami administracji, bieżące doradztwo podczas procesu budowlanego,
  • windykacja: sporządzanie pozwów oraz zastępstwo przed sądami powszechnymi, sporządzanie wniosków egzekucyjnych oraz aktywna współpraca z kancelarią komorniczą.

Zakres pomocy prawnej na rzecz podmiotów indywidualnych:

  • prawo cywilne: sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo w zakresie podatków, zastępstwo przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi
  • prawo spadkowe: doradztwo w zakresie podatkowych aspektów dziedziczenia, sprawy o stwierdzenia nabycia spadku, zachowek, zniesienie współwłasności
  • prawo pracy: sporządzanie odwołań od oświadczeń pracodawców rozwiązujących umowę o pracę, zastępstwo przed sądami pracy