Wynagrodzenie:

  • Stała obsługa prawna z wynagrodzeniem ryczałtowym za umówioną z Klientem liczbę godzin pracy w miesiącu

Wynagrodzenie zależne jest od limitu godzin przewidzianych w  ramach umowy. Wbrew obawom Klientów, nie jest to związane ze znacznym obciążeniem jego budżetu. W zależności od zapotrzebowania na konsultacje prawne, Kancelaria proponuje wynagrodzenie ryczałtowe już od kwoty 600 zł netto miesięcznie. Nawet ten niewielki czas pracy umożliwia bieżącą konsultację w zakresie typowych umów, spraw podatkowych czy kadrowych czy wysłania wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy praca prawników będzie przekraczała limit godzin przewidzianych umową, Kancelaria informuje Klienta o tym fakcie.

  • Jednorazowe zlecenia w zakresie konsultacji prawnych i podatkowych

W przypadku jednorazowego zlecenia (np. opinia prawna, sporządzenie projektu umowy) Kancelaria rozlicza się według godzin pracy prawnika, przyjmując stawkę 250 zł netto za godzinę pracy. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem i zależna jest od nakładu pracy, charakteru sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego czasu na realizację zlecenia.

  • Jednorazowe zlecenia w zakresie zastępstwa procesowego

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych negocjowane jest indywidualnie i zależne jest od nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. Podstawą jego ustalenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3.10.2002r. z późn. zm.). Część wynagrodzenia może być ustalona jako honorarium uzależnione od sukcesu.