Radca Prawny Rafał Wielgosz


Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, nr wpisu WA-7016.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył podczas kilkuletniej pracy w dużej spółce deweloperskiej, a następnie w kancelarii prawniczej, gdzie jako radca prawny odpowiedzialny był za obsługę prawną przedsiębiorców i spółdzielni mieszkaniowych oraz prowadzenie postępowań sądowych, w szczególności przed Sądami Gospodarczymi.
To połączenie doświadczenia zawodowego pozwoliło mu na wysoką specjalizację w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, a także w zakresie prowadzenia sporów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

 

Doradca Podatkowy Marcin Bojałkowski


Doradca podatkowy wpisany w roku 2006 na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, nr wpisu 10393.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe przed zdobyciem uprawnień zdobywał w trakcie studiów odbywając praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego w Toruniu. Następnie w zakresie spraw podatkowo-księgowo-kadrowych w Kancelarii Doradcy Podatkowego we Włocławku. Pracował także w kancelarii prawnej obsługującej jedną ze spółek koncernu międzynarodowego AkzoNobel. W roku 2006 rozpoczął działalność gospodarczą pełniąc funkcje prokurenta i pełnomocnika spółek z branży reklamowej. Po uzyskaniu uprawnień doradcy podatkowego od roku 2008 komplementariusz spółki dobrzyksiegowi.pl Marcin Bojałkowski Sp. k. zajmującej się prowadzeniem spraw księgowo-kadrowych oraz doradztwem podatkowo-prawnym dla Klientów. Obecnie spółka prowadzi sprawy ponad 100-u przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z wielu branż.