Formy współpracy:

  • Stała obsługa prawna z wynagrodzeniem ryczałtowym za umówioną z Klientem liczbę godzin pracy w miesiącu.

Stała współpraca w Klientem umożliwia bieżące doradztwo prawne i podatkowe, dzięki czemu już na etapie planowania transakcji możliwe jest ograniczenie ryzyk prawnych i podatkowych z nią związanych. Bardzo często przedsiębiorcy korzystają z usług prawnika dopiero na etapie sporu z kontrahentem czy organem podatkowym. Jednak pomoc prawna na tym etapie jest utrudniona, gdyż niekorzystne postanowienia podpisanej umowy, czy nieuwzględnienie aspektów podatkowych transakcji są już okolicznościami nieodwracalnymi. Dlatego też zachęcamy Klientów do stałej konsultacji prawnej i podatkowej na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.
Najlepszą formą współpracy zapewniającą stały kontakt z Kancelarią jest umowa o stałą obsługę prawną. Współpracę rozpocząłby audyt prawny przedsiębiorstwa Klienta, który umożliwiłby rozpoznanie problemów prawnych i podatkowych Klienta.
Kontakty z Kancelarią możliwe są zarówno poprzez spotkania w siedzibie Kancelarii lub Klienta, ale także poprzez pocztę elektroniczną czy rozmowy telefoniczne. Kancelaria gwarantuje niezwłoczną odpowiedź na zlecone czynności.

 

  • Jednorazowe zlecenia w zakresie konsultacji prawnych i podatkowych lub w zakresie zastępstwa procesowego

W szczególności w przypadku osób niebędących przedsiębiorcami, stała obsługa prawna nie zawsze jest konieczna. Dlatego też oferujemy nasze usługi w ramach jednorazowych zleceń, gdzie również gwarantujemy pełne zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów prawnych i podatkowych Klientów.